All vår personal är utbildad i Skotta Säkert och har vana att röra sig säkert på tak. Vi utför snöröjning av tak och nedtagning av istappar. När vi inte kommer åt från taket eller kommer intill med lift utför vi arbetena från rep.
Vid önskemål hjälper vi även till med skottning av mark tex vid källarnedgångar, garageuppfarter, entréer mm.
Vi har även bevakning- och ronderingstjänster för att du som kund ska kunna känna dig trygg och säker.